Ο Σύλλογος - Σκοπός

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου "ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ".Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων όπως και γενικότερων διαχρονικών ζητημάτων.

Ο Σύλλογος οργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις, και κατά καιρούς προτείνει λύσεις για διάφορα τοπικά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

Ιδρυτικά Μέλη

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2001 από τούς:

 • Δέσποινα Χατζαντωνάκη - Γιακουμάκη
 • Ιωάννης Εμμ. Μπλαζαντωνάκης
 • Αντώνιος Νικ. Μιχαλάκης
 • Εμμανουήλ Νικ. Καραλάκης
 • Εμμανουήλ Ιωάννη Χατζαντωνάκη
 • Βασίλειος Εμμ. Καπαράκης
 • Άννα Γερ. Κοσμάτου
 • Διονυσία Γερασίμου Κοσμάτου
 • Βασίλειος Εμμ. Μπλαζαντωνάκης
 • Κωνσταντίνος Εμμ. Καραλάκης
 • Εμμανουήλ Βασ. Μπλαζαντωνάκης
 • Ιωάννης Μιχ. Νικολουδάκης
 • Χρυσούλα Χατζαντωνάκη - Μαχαιρά
 • Εμμανουήλ Νικ. Χατζαντωνάκης
 • Αικατερίνη Αντ. Χατζαντωνάκη
 • Μαρία Εμμ. Δουνάκη - Ψιμουλάκη
 • Μαρία Αντωνίου Κανάρη
 • Μαρία Εμμανουήλ Μπλαζαντωνάκη
 • Γεώργιος Εμμανουήλ Διακάκης
 • Εμμανουήλ Γεωργίου Χατζαντωνάκης
 • Γεώργιος Πέτρου Μαρουλάκης
 • Εμμανουήλ Γεωργίου Παναγιωτάκης
 • Εμμανουήλ Ιωάννου Μπλαζαντωνάκης
 • Νικόλαος Ιωάννη Μεταξάκης
 • Εμμανουήλ γεωργίου Μπλαζαντωνάκης
 • Νικόλαος Εμμανουήλ Καραλάκης
 • Μαρία Μεταξάκη - Γιοβάνογλου
 • Αλίκη Μαρουλάκη του Στυλιανού
 • Μιχαήλ Στεφάνου Μπλαζαντωνάκης

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 26ης Ιανουαρίου 2020 είναι:

 1. 1. Φανουράκης Γεώργιος
 2. 2.Μπλαζαντωνάκης Ιωάννης
 3. 3.Μαχαιρά Χρυσούλα
 4. 4.Κοσμάτου Άννα
 5. 5.Φανουράκη Δέσποινα