Ο Σύλλογος - Σκοπός

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου "ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ".Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων όπως και γενικότερων διαχρονικών ζητημάτων.

Ο Σύλλογος οργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις, και κατά καιρούς προτείνει λύσεις για διάφορα τοπικά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

Ιδρυτικά Μέλη

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2001 από τούς:

  • Δέσποινα Χατζαντωνάκη - Γιακουμάκη
  • Ιωάννης Εμμ. Μπλαζαντωνάκης
  • Αντώνιος Νικ. Μιχαλάκης
  • Εμμανουήλ Νικ. Καραλάκης
  • Εμμανουήλ Ιωάννη Χατζαντωνάκη
  • Βασίλειος Εμμ. Καπαράκης
  • Άννα Γερ. Κοσμάτου
  • Διονυσία Γερασίμου Κοσμάτου
  • Βασίλειος Εμμ. Μπλαζαντωνάκης
  • Κωνσταντίνος Εμμ. Καραλάκης
  • Εμμανουήλ Βασ. Μπλαζαντωνάκης
  • Ιωάννης Μιχ. Νικολουδάκης
  • Χρυσούλα Χατζαντωνάκη - Μαχαιρά
  • Εμμανουήλ Νικ. Χατζαντωνάκης
  • Αικατερίνη Αντ. Χατζαντωνάκη
  • Μαρία Εμμ. Δουνάκη - Ψιμουλάκη
  • Μαρία Αντωνίου Κανάρη
  • Μαρία Εμμανουήλ Μπλαζαντωνάκη
  • Γεώργιος Εμμανουήλ Διακάκης
  • Εμμανουήλ Γεωργίου Χατζαντωνάκης
  • Γεώργιος Πέτρου Μαρουλάκης
  • Εμμανουήλ Γεωργίου Παναγιωτάκης
  • Εμμανουήλ Ιωάννου Μπλαζαντωνάκης
  • Νικόλαος Ιωάννη Μεταξάκης
  • Εμμανουήλ γεωργίου Μπλαζαντωνάκης
  • Νικόλαος Εμμανουήλ Καραλάκης
  • Μαρία Μεταξάκη - Γιοβάνογλου
  • Αλίκη Μαρουλάκη του Στυλιανού
  • Μιχαήλ Στεφάνου Μπλαζαντωνάκης

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 20ης Ιανουαρίου 2018 συνήλθε την 28η Ιανουαρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Φανουράκης Γεώργιος, Πρόεδρος
  2. Μπλαζαντωνάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
  3. Μαχαιρά Χρυσούλα, Ταμίας
  4. Κοσμάτου Άννα, Γραμματέας
  5. Προϊστάκης Εμμανουήλ, Μέλος